công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tổng hợp các dạng bài tập định khoản kế toán mới dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán bao gồm chi tiết cả lời giải giúp các bạn nắm thật vững nghiệp vụ kế toán và xử lý nhanh các tình huống kế toán thực tế tại các doanh nghiệp

8 đề bài dạng bài tập định khoản kế toán như sau:

  • Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  • Kế toán nợ phải trả

  • Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  • Kế toán tài sản cố định

  • Kế toán tiền và các khoản phải thu

  • Kế toán hàng tồn kho

  • Bài tập kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  • Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu

  • Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

bài tập định khoản kế toán

BÀI TẬP 8  - Dạng bài tập định khoản kế toán tính giá thành sản phẩm

 Tại một doanh nghiệp SXKD có các tài liệu sau:

Số dư đầu kỳ của TK154 : 1.300.000đ

Tình hình phát sinh trong tháng:

1.       Xuất kho vật liệu có trị giá 80.000.000đ sử dụng cho:

-        trực tiếp SXSP : 64.000.000đ

-        Phục vụ ở phân xưởng sản xuất: 8.000.000đ

-        Bộ phận bán hàng : 3.000.000đ

-        Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 5.000.000đ

2.       Tiền lương phải thanh toán cho người lao động là 32.000.000đ trong đó:

-        Công nhân trực tiếp sản xuất : 18.000.000đ

-        Nhân viên phân xưởng: 4.000.000đ

-        Nhân viên bán hàng : 4.000.000đ

-        Nhân viên quản lý doanh nghiệp : 6.000.000

3.       Trích lập các khoản phải trả theo lương theo quy định

4.       Khấu hao TSCĐ là 20.000.000đ, phân bổ cho:

-        Phân xưởng SX : 12.000.000đ

-        Bộ phận bán hàng : 3.000.000đ

-        Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 5.000.000đ

5.       Trong  tháng  sản  xuất  hoàn  thành  2.000sp  đã  nhập  kho  TP  cho  biết  chi  phí  SXDD  cuối  tháng

1.180.000đ

6.        Xuất  kho  1.600  SP  để  bán  trực  tiếp  cho  khách  hàng  X,  giá  bán  chưa  có  thuế  là  100.000đ/sp,

TGTGT tính theo thuế suất 10%. Tiền hàng khách hàng chưa thanh toán 7.       Khách hàng  thanh  toán  tiền mua SP cho DN bằng TGNH cho  lô hàng 1.600 sp, chiết khấu  thanh

toán cho khách hàng được hưởng là 1% giá bán chưa có thuế

8.       Xuất kho 200 SP để bán cho khách hàng Y, giá bán  có TGTGT  là 10%, khách hàng  thanh  toán

bằng tiền mặt

 

Yêu cầu:

1.       Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.       Xác định giá thành đơn vị SP nhập kho

3.       Tiến hành kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh

Bài tập 5  - Dạng bài tập định khoản kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Tại một DN SXKD có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tình hình SXKD trong kỳ như sau:

Tài liệu I: Vật liệu tồn kho đầu tháng:

-        NVLC: 2.000kg, đơn giá nhập kho là 2.000đ/kg

-        VLP : 1.000kg, đơn giá là 1.000đ/kg

-        Trị giá SP dở dang đầu kỳ : 1.200.000đ

-        TP tồn kho đầu kỳ : 200 SP (đơn giá 38.000đ/sp)

Tài liệu II: Tình hình nhập xuất vật tư trong kỳ:

1.       Nhập kho 3.000kg NLC giá mua 1.900đ/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, chi phí

vận chuyển là 330.000đ, trong đó TGTGT 10 %, đã thanh toán bằng tiền mặt

2.       Nhập kho 1.000kg VL phụ giá mua 950đ/kg, TGTGT 10 %,  thanh  toán bằng TGNH, chi phí vận

chuyển 55.000đ, trong đó TGTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt

3.       Xuất kho 3.000kg NVLC  sử dụng ở bộ phận SXSP. Xuất kho 700kg VL phụ,  trong đó  sử dụng

SXSP 600kg, số còn lại sử dụng ở bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất

Tài liệu III: Tài liệu bổ sung:

1.       Tiền lương phải thanh toán cho CBCNV trực tiếp sản xuất SP là 8.000.000đ, quản lý phân xưởng

1.000.000đ, bộ phận bán hàng 4.000.000đ, bộ phận QLDN là 2.000.000đ

2.       Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào các đối tượng chi phí có liên quan kể

cả phần trừ BHXH,BHYT của CBCNV

3.       Trích khấu hao TSCĐ  sử dụng ở phân xưởng SX: 20.500.000đ, bộ phận bán hàng 440.000đ, bộ

phận QLDN : 320.000đ

4.       Trong tháng nhập kho 1.000TP. Chi phí SX DDCK là 1.200.000đ. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng

PP đánh giá SPDD theo NVLC. Xuất kho theo PP bình quân gia quyền

5.       Bộ  phận  bán  hàng  báo  hỏng một CCDC  thuộc  loại  phân  bổ  6  lần,  trị  giá  xuất  kho  ban  đầu  là

6.000.000đ, phế liệu hồi bán thu bằng tiền mặt là 200.000đ

6.       Chi khác bằng tiền mặt là 90.000đ ở bộ phận quản lý phân xưởng, bộ phận bán hàng 600.000đ, bộphận QLDN là 500.000đ

7.       Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000đ

8.       Xuất kho đi tiêu thụ 800 SP, đơn giá 50.000đ/SP, TGTGT 10%, khách hàng thanh toán 50% bằng

TGNH, 50% bằng tiền mặt

Yêu cầu :

1.       ĐỊnh khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản

2.       Tính đơn giá NVLC và NVL phụ nhập kho

3.       Tính giá thành SP

4.       Tính kết quả kinh doanh trong kỳ

  Ngoài ra bao gồm 8 bài khác các bạn có thể tải các dạng bài tập định khoản kế toán trên bao gồm cả lời giải chi tiết: Tại đây


Bình luận

huế
2018-10-11 07:53:06

rất hay bổ ích

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960