Hướng dẫn cách cài đặt font chữ cho htkk và sửa lỗi font chữ HTKK 3 .3. 1 , 3.3.2

B1: Bật phần mềm HTKK 3.3.1

B2: Sau đó mở unikey lên

cài đặt font chữ cho htkk

B3: Chọn bảng mã Unicode, kiểu gõ telex

B4: Tiếp bạn chọn mục mở rộng hình mũi tên xuống

sửa lỗi font chữ htkk

B5: Click vào mục Sử dụng clipboard cho Unicode

Và thế là xong ngay Cách cài đặt font chữ cho htkk  và sửa lỗi htkk 3.3.1 , 3.3.2 , kết quả là 

sửa lỗi font chữ htkk

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn