Trước khi hiểu cách tính phân bổ công cụ dụng cụ các bạn tìm hiểu qua ví dụ sau:

Ví dụ: Ngày 6/3/2014 Công ty A mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

 Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

 Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

- Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

 Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014: (vì mua về sử dụng ngay)

Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2014)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.

cách phân bổ công cụ dụng cụ

Trong đó:

- Giá trị CCDC: 22.000.000

- Thời gian phân bổ: 12 th