Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT tới 30/01/2016 Điều 3, Khoản 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

gia hạn mẫu 06

Điều 3, Khoản 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT là ngày 20/12. Tuy nhiên thực tế hiện nay còn hiều doanh nghiệp chưa nộp được Mẫu 06/GTGT. Thấu hiểu vấn đề ngày, ngày 25/12/2015 Tổng cục thuế đã gửi công văn số 5593/TCT-KK cho các Cục thuế địa phương, gia hạn nộp Mẫu 06 GTGT tới ngày 30/01/2016.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn