công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Tại sao bạn phải đối chiếu công nợ với nhau...Đó là chứng từ cung cấp số liệu, số nợ, giữa các công ty với nhau sau mỗi tháng, mỗi quý hay mỗi năm..số nợ mà công ty, doanh nghiệp chưa kịp thanh toán hay thanh toán chưa đủ. Lúc này ta sử dụng đến mẫu biên bản đối chiếu công nợ này.

Mời bạn xem thêm:

>> Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Ninh

>> Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

>> Học kế toán tổng hợp tại Hải Dương

Nếu bạn đang cần đối chiếu công nợ với đơn vị khác đây là mẫu đối chiếu công nợ mà bạn cần nhé..link download ở phía dưới

 

CÔNG TY .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ......  Tháng ...... năm ......
 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại văn phòng Công ty ....................... , chúng tôi gồm có:
 
1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................
-       Địa chỉ           : ............................................................................................      

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax:............................................
-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................
-       Địa chỉ    : ........................................................................................................
-       Điện thoại      : ........................                         Fax:........................................
-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ
 

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).
2. Công nợ chi tiết.
- .......................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................... 
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ CÔNG TY ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ............... (bên B) số tiền là: ................... (Bằng chữ:................................................)
- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Link download: Biên bản đối chiếu công nợ 2018


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960