công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bài viết dưới đây hướng dẫn Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo quy định mới nhất mời các bạn cùng tìm hiểu

Trước tiên các bạn cần biết Sản phẩm dở dang là gì?

Sản phẩm dở dang gồm có sản phẩm dở dang đầu kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Trong đó:

Sản phẩm dở dang đầu kỳ là: Sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán trước chuyển sang.

Sản phẩm dở dang cuối kỳ là: Những sản phẩm mà chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện đang còn nằm trên quy trình sản xuất. Sản phẩm đó phải trải qua một hoặc một số công đoạn nữa mới hoàn thành sản phẩm.

Hướng dẫn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

Theo chế độ kế toán hiện hành, có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ kế toán sau:

  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp.
  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.
  • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức.

Để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với cơ sở sản xuất Cơ sở sản xuất phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của cơ sở.

Dưới đây là bảng cập nhật Đặc điểm sản xuất :

STT Đặc điểm sản xuất của Cơ sở sản xuất. Cá phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
1 Cơ sở sản xuất mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65%đến 80% trở lên)  Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp.
2 Cơ sở sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau.  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.
3 Cơ sở sản xuất đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo theo chi phí sản xuất định mức.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960