Thuế suất thuế TNDN 2018 - 2019có gì mới ???

Thuế suất thuế TNDN năm 2018 - 2019
Thông tư 78/2014/TT-BTC Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất thuế TNDN của năm 2016 như sau:
“Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”
Như vậy kể từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn một mức là 20% do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% tức là có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”
Theo quy định trên thuế suất thuế TNDN phổ thông từ năm 2016 được xác định như sau:
 
Ap dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20% không phụ thuộc vào doanh thu của doanh nghiệp .
Trường hợp ưu đãi thuế, thực hiện theo quy định của pháp luật

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn