công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Cách phân bổ công cụ dụng cụ theo thời gian hiệu quả nhất cho doanh nghiệp
 
Thế nào gọi là phân bổ công cụ dụng cụ: Khi mua tài sản về công ty dùng cho sản xuất kinh doanh (không phải để bán), nếu nguyên giá của tài sản không đủ 30.000.000 để làm tài sản cố định, thì kế toán xác định đó là công cụ dụng cụ.
cách phân bổ công cụ dụng cụ
 
Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ như sau:
Theo quy định tại thông tư 96/2016/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: “Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.”
Như vậy, thời gian phân bổ công cụ dụng không được quá 24 tháng (tức là không được quá 2 năm). Nếu không chi phí phân bổ đó sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.
 
Có hai phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ là: Phân bổ theo thời gian và phân bổ hai lần.
+ Phân bổ theo thời gian là chia đều cho các kỳ (số kỳ sử dụng), hàng tháng sẽ trích vào chi phí giá trị như nhau. Ngoài thực tế doanh nghiệp thường hay sử dụng phương pháp phân bổ này. 
+ Phân bổ hai lần là phân bổ vào lúc xuất dùng và lần báo hỏng theo tỷ lệ 50:50 
 
Xuất dùng công cụ, dụng cụ (CCDC)
- Khi mua CCDC nhập kho CCDC
Nợ TK 153 : Công cụ dụng cụ 7 tr
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ 0,7 tr
 
       Có TK 111, 112, 331 : 7,7 tr   
- Khi xuất dùng : 
 *) TH1 : phân bổ 1 lần toàn bộ vào giá trị CCDC ( Hạch toán theo TT133)
Nợ TK 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
Nợ TK 6421 : sử dụng cho bộ phận bán hàng 
Nợ TK 6422 : sử dụng cho bộ phận quản lý DN 
        Có TK 153 : CCDC
>>>> Toàn bộ nguyên giá CCDC không bao gồm VAT
*) TH2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC ( Hạch toán theo thông tư 133)
+ Khi xuất dùng:
Nợ TK 242 
         Có TK 153 : 7 tr
>>> Nguyên giá CCDC không bao gồm VAT 
+ Khi phân bổ (từ 2 lần trở lên)
Nợ TK 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
Nợ TK 6421 : sử dụng cho bộ phận bán hàng 
Nợ TK 6422 : sử dụng cho bộ phận quản lý DN
        Có TK 242 :
Giá trị phân bổ = Nguyên giá CCDC / thời gian phân bổ          
 
Cách xác định nguyên giá của công cụ, dụng cụ (CCDC), nguyên vật liệu (NVL)
Nguyên giá của công cụ, dụng cụ (CCDC), nguyên vật liệu (NVL) = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa bao gồm VAT  + chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt…) + thuế nhập khẩu, thuế TTDB (nếu có) – các khoản giảm trừ  ( chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ). 
 
 Phương pháp tính giá xuất kho
      - Phương pháp bình quân gia quyền
      - Phương pháp nhập trước xuất trước
      - Phương pháp đích danh
 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Quý Anh chị cần tham khảo các gói dịch vụ kế toán mời xem dưới đây

 Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Dịch vụ hoàn thuế

 Học kế toán thực hành

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnTin tức kế toán

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0988.043.053