công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tỷ lệ tài chính nào được coi là tỷ lệ hiệu quả?

Tôi cho rằng tỷ lệ hiệu suất là tỉ số được biết đến như  tỷ lệ doanh thu tài sản , tỷ lệ hoạt động , hoặc tỷ lệ quản lý tài sản . 
 
Các tỷ lệ này bao gồm 1) tỷ lệ doanh thu phải thu và tỷ lệ doanh thu tín dụng trong các khoản phải thu; 2) doanh thu hàng tồn kho , và tỷ lệ chi phí bán hàng trong ngày kiểm kê ; 3) tổng doanh thu tài sản ; Và 4) doanh thu tài sản cố định . 
 
Tỷ lệ doanh thu phải thu và tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho cũng được sử dụng trong điều kiện thanh khoản của doanh nghiệp. 
 
Tổng doanh thu tài sản và doanh thu tài sản cố định là chỉ số của một công ty '

Tôi có thể tìm ra tỷ lệ tài chính cho ngành của mình ở đâu?

Một nguồn cho các tỷ lệ tài chính theo ngành là Báo cáo Nghiên cứu Báo cáo Năm của RMA về Các Tỷ lệ Tài chính. RMA là viết tắt của Hiệp hội Quản lý Rủi ro và trước đây là của Robert Morris Associates. Chủ ngân hàng của bạn và nhiều thư viện lớn hơn đăng ký ấn bản này. Nó có chứa các tỷ số tài chính cho 740 ngành công nghiệp dựa trên báo cáo tài chính của hơn 265.000 công ty nhỏ và trung bình. 
 
Một nguồn cho tỷ lệ tài chính của ngành công nghiệp của bạn là hiệp hội thương mại ngành của bạn, nếu nó thu thập thông tin tài chính từ các thành viên của nó. 
 
Ngoài việc so sánh tỷ lệ tài chính của công ty bạn với ngành công nghiệp, bạn sẽ muốn so sánh tỷ lệ tài chính của công ty bạn với tỷ lệ tài chính trong tương lai và tương lai của công ty. Nhận ra một xu hướng sớm có thể rất có lợi.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960