công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4409/TCT-KK giới thiệu điểm mới Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch thuế điện tử

Công văn có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

1. Thời hạn nộp hồ sơ thuế

– Hiện hành: Chưa quy định cụ thể về đối với từng hồ sơ thuế điện tử.

– Từ 05/11/2019:

+ Quy định rõ về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế).

+ Căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế.

2. Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch thuế điện tử

– Hiện hành: Không quy định.

– Từ 05/11/2019: Đơn vị, cá nhân nộp thuế được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao địch thuế điện tử với cơ quan Thuế. Ngoài ra, người nộp thuế được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cập nhật thay đổi về giao dịch thuế điện tử tại TT 66/2019

3. Thời hạn Tổng cục Thuế trả Thông báo 01-1/TB-TĐT (ĐKT điện tử) cho người nộp thuế

– Hiện hành: Không quy định.

– Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

4. Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp

Luật hiện hành quy định việc được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế; Người nộp thuế nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau.

5. Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy

Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan Thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi.

6. Điều kiện để cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế

– Hiện hành: Không quy định.

– Từ 05/11/2019: Cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế bằng mã xác thực giao dịch điện tử phải là cá nhân đã có mã số thuế.

7. Về trường hợp hồ sơ ĐKT bản giấy không khớp với bản điện tử

– Hiện hành: Không quy định.

– Từ 05/11/2019: Nếu thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế giải quyết theo hồ sơ giấy, người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

8. Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

– Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015.

– Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66/2019.

9. Sửa đổi thời hạn cơ quan Thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐKT lần đầu có sai sót

– Hiện hành: 3 ngày làm việc.

– Từ 05/11/2019: 2 ngày làm việc.

10. Về hiệu lực của hồ sơ ĐKT điện tử

– Hiện hành: Chưa quy định.

– Từ 05/11/2019:

+ Hồ sơ đăng ký thuế điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu sau thời hạn trả kết quả ĐKT 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ mà:

+ Người nộp thuế không đến cơ quan Thuế hoặc đến nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về đăng ký DN bằng điện tử và cơ quan Thuế không phải theo dõi kết quả xử lý hồ sơ ĐKT điện tử nhưng người nộp thuế không đến nhận kết quả.

11. Về việc đăng ký nhận kết quả giao dịch qua đường bưu chính

– Hiện hành: Chưa quy định.

– Từ 05/11/2019: Người nộp thuế đăng ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan Thuế gửi đến địa chỉ người nộp đã đăng ký; người nộp không phải đến nhận kết quả tại trụ sở của cơ quan Thuế.

12. Về việc trả thông báo của cơ quan Thuế sau khi nhận được hồ sơ ĐKT

– Hiện hành: Tất cả các hồ sơ ĐKT đều được trả thông báo sau khi cơ quan Thuế kiểm tra, bao gồm cả trường hợp hồ sơ hợp lệ.

– Từ 05/11/2019: chỉ thông báo cho người nộp thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

13. Xử lý với trường hợp hồ sơ thuế điện tử đã gửi có sai sót

– Hiện hành: người nộp thuế thực hiện giải trình, bổ sung thông tin cho hồ sơ đã nộp.

– Từ 05/11/2019: người nộp thuế nộp lại hồ sơ điện tử khác để thay thế.

14. Thời hạn trả thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử cho người nộp thuế

– Hiện hành: Chưa quy định.

– Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ.

15. Thời hạn cơ quan Thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐK thay đổi thông tin ĐKT có sai sót

– Hiện hành: 3 ngày làm việc.

– Từ 05/11/2019: 2 ngày làm việc.

16. Về trách nhiệm nộp lại hồ sơ nếu được cơ quan Thuế thông báo không chấp nhận

– Hiện hành: chưa quy định.

– Từ 05/11/2019: Hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế không nộp lại hồ sơ hoặc có nộp lại nhưng không được cơ quan Thuế chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.

17. Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

– Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

– Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

18.Về việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ khai thuế điện tử

– Hiện hành: Mẫu số 01/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

– Từ 05/11/2019: Mẫu số 01-1/TB-TĐT và Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

19. Thời gian Tổng cục Thuế gửi thông tin xác nhận trường hợp NNT có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế

– Hiện hành: 5 ngày làm việc.

– Từ 05/11/2019: 2 ngày làm việc.

20. Biểu mẫu

– Sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 110/2015:

+ Thông báo về sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tồng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT.

+ Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT.

+ Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu 05/TB-TĐT.

+ Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu 01/ĐK-TĐT.

+Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu 02/ĐK-TĐT.

– Bãi bỏ Mẫu 01/TB-TĐT” và Mẫu 06/TB-TĐT tại Thông tư 110/2015.

– Bổ sung biểu mẫu (kèm theo Thông tư 66/2019).

+ Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu 06/TB-TĐT.

+ Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT.

+ Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số mẫu C1-10b/NS-TĐT.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp UY TÍN - GIÁ RẺ


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960