công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Một sự cân bằng tín dụng là gì?

 
Trong kế toán, một sự cân bằng tín dụng là số tiền kết thúc tìm thấy ở phía bên phải của một tài khoản sổ cái hay sổ phụ tài khoản. 
 
Một dư nợ tín dụng là bình thường và dự kiến cho sổ cái và sổ phụ chung các tài khoản sau:
 
Tài khoản trách nhiệm . Chúng bao gồm các khoản phải trả, ghi chú phải trả, tiền lương phải trả, lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp, tiền gửi khách hàng, thuế thu nhập hoãn lại, và như vậy. Ví dụ, một số dư trong tài khoản phải trả cho số tiền nợ cho nhà cung cấp. (Do đó, một số dư nợ trong tài khoản trách nhiệm chỉ ra rằng công ty đã nộp nhiều hơn số tiền còn nợ, đã làm cho một mục nhập không chính xác, vv) từ tài khoản trách nhiệm là tài khoản vĩnh viễn, số dư của họ không đóng cửa vào cuối niên độ kế toán .
Tài khoản vốn . Bốn ví dụ về tài khoản vốn chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông, Paid-Thủ đô trong dư thừa của mệnh giá, lợi nhuận để lại , và M. Smith, Capital. Đây cũng là tài khoản vĩnh viễn và số dư của họ không đóng cửa vào cuối niên độ kế toán.
 
Các tài khoản doanh thu và các khoản lợi . Ví dụ như doanh thu bán hàng, doanh thu dịch vụ, thu lãi, Gain về Xử lý Thiết bị, Gain từ vụ kiện, vv Kể từ khi các tài khoản này là tài khoản tạm thời , số dư của họ sẽ được chuyển giao cho lợi nhuận để lại hoặc vào tài khoản vốn của chủ sở hữu vào cuối của mỗi kế toán năm.
 
Tài khoản Contra tài sản . Hai ví dụ là Trợ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ và khấu hao lũy kế. Các số dư trong các tài khoản này sẽ cho phép các báo cáo của cả hai gộp và tiền net cho các tài khoản phải thu và tài sản, nhà máy và thiết bị. Đây là những tài khoản vĩnh viễn và do đó số dư của họ sẽ không được đóng cửa vào cuối niên độ kế toán.
 
Tài khoản Contra-chi phí . Chúng bao gồm mua được giảm giá, mua hàng Returns và khoản phụ cấp và chi phí hoàn trả nhân viên, vv Các số dư trong các tài khoản này cho phép các công ty để báo cáo cả gộp và tiền net. Các số dư trong các tài khoản tạm thời sẽ được chuyển giao cho lợi nhuận để lại hoặc vào tài khoản vốn của chủ sở hữu vào cuối kỳ kế toán năm.

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960