công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Trích khấu hao nhanh tài sản cố định cần điều kiện gì, Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo phương pháp này để có thể thu hồi vốn nhanh tăng hiệu quả kinh doanh.

Theo điểm a khoản 2 điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

“Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ của doanh nghiệp….Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

TSCĐ thạm gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ nêu tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ”.

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số TSCĐ theo quy định hiện hành của BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi”.

Trích khấu hao nhanh tài sản cố định

Điều kiện trích khấu nhanh tài sản cố định

Doanh nghiệp cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
 • Khi thực hiện trích khấu nhanh TSCĐ, doanh nghiệp vẫn đảm bảo có lãi
 • Các loại TSCĐ được trích khấu hao nhanh
 • Máy móc, thiết bị
 • Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm
 • Thiết bị và phương tiện vận tải
 • Dụng cụ quản lý
 • Súc vật, vườn cây lâu năm

Công thức tính Mức trích khấu hao nhanh

Mức trích khấu hao nhanh  

=

Mức trích khấu hao theo
phương pháp đường thẳng

*

2

Nếu mức trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thì phần trích vượt mức khấu hao này không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Mục đích của phương pháp trích khấu hao nhanh TSCĐ

 • Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh
 • Phương pháp trích khấu nhanh TSCĐ làm tăng chi phí của doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới được công nghệ
 • Làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp

Vì vậy, đây là cách có thể giảm lợi nhuận trên báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không muốn để lợi nhuận cao


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960