công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Theo điểm G khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 :

“ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
 

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca như sau :

- Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn giữa ca không được vượt quá 680.000đ/tháng.

 - Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên bộ phận nào thì cho vào chi phí tương ứng bộ phận đó

Nợ TK 6421/6422

Có TK 111

  • Trường hợp Doanh nghiệp Tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca:
  • Trường hợp doanh nghiệp trả tiền mặt cho người LĐ, kế toán ghi sổ các bút toán:

 Nợ Tk 6421/6422/154

Có TK 334

Nợ TK 334

Có TK111

Trường hợp :

   -  Người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưachi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 - Mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

   Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước”


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960