công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các dạng bài tập về luật thuế TNDN, cách tính thuế, các dạng bài tập trắc nghiệp thuế TNDN

Trước khi làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp cần tham khảo: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là các dạng bài tập về thuế TNDN như sau:

Câu 1: Doanh nghiệp A đăng ký vốn điều lệ là 60 tỷ đồng và trong điều lệ của doanh nghiệp A có quy định là sẽ góp đủ vốn điều lệ đến 31/12/2008 là 60 tỷ đồng. Đến tháng 1/2009 vốn điều lệ thực tế của công ty là 50 tỷ đồng.

Năm 2009, doanh nghiệp vay vốn của các tổ chức tính dụng và chi trả lãi tiền vay 1,5 tỷ đồng (lãi suất bình quân 0,9%/tháng). Doanh nghiệp vay của doanh nghiệp bạn theo lãi suất 1,7%/tháng (tại thời điểm này lãi suất cơ bản do NHNNVN công bố là 0,8%) với số số tiền lãi 200 triệu đồng. Doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN như thế nào?

a. Được hạch toán toàn bộ 1,7 tỷ vào chi phí.

b. Loại trừ chi phí lãi vay tương ứng vốn điều lệ còn thiếu 10 tỷ đ và phần CL lãi vay doanh nghiệp bạn cao hơn 1,5 lần lãi suất cơ bản của NHNN (1,7% -1,2%)

c. Loại trừ chi phí lãi vay tương ứng vốn điều lệ còn thiếu 10 tỷ đ.( 60 tỷ - 50 tỷ)

 

Câu 2: Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại TSCĐ theo quy định để góp vốn, thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vào thời điểm nào, căn cứ xác định?

a. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN vaò năm tài chính tham gia góp vốn. Việc xác định khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn được tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại doanh nghiệp nhận vốn góp.

b. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn. Việc phân bổ dần khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn được tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại doanh nghiệp nhận vốn góp. Thông tư số 40/2010/TT-BTC

 

Câu 3: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành được xác định như thế nào?

a .Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua

b. Thời điểm lập hoá đơn.

 

Câu 4:  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trong trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm được xác định như thế nào?

a. Được phân bổ cho số năm trả tiền trước.

b. Tính cho tổng số tiền thuê trả trước và được phân bổ chi phí tương ứng

c. Được lựa chọn a hoặc b

 

Câu 5:  Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần A như sau:

1/ Thu nhập  từ hoạt động SXKD do doanh nghiệp xác định là 10 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm các khoản chi phí sau:

1.1- Tiền lương của các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng, trong đó của 2 thành viên không tham gia điều hành SXKD là 120 triệu, của 2 thành viên là lãnh đạo Công ty là 600 triệu đồng.

1.2- Chi ăn ca tại bếp ăn của Công ty bình quân 750.000đ/người/tháng. Tổng số thực chi trong năm là 1,8 tỷ đồng.

1.3- Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 250 triệu đồng, Chi tài trợ địa phương làm đường 180 triệu.

1.4- Chi trả lãi vay của cán bộ công nhân viên 1,2%/tháng với tổng lãi vay phải trả cho CBCNV là 480 triệu đồng.

1.5- Tổng lãi vay NH phải trả trong năm: 2 tỷ đồng.

1.6- Phạt chậm nộp tiền thuế: 20 triệu

2/ Ngoài ra, Cty còn có các khoản thu nhập và chi phí khác như:

2.1- Lãi tiền gửi NH: 90 triệu đồng.

2.2- Hoàn nhập dự phòng Bảo hành Công trình xây lắp: 310 triệu đồng,

2.3- Phạt khách hàng vi phạm HĐKT: 170 triệu, Bị một khách hàng khác phạt do vi phạm HĐKT: 70 triệu.

3/ Biết rằng:

- Tất cả các khoản thu, chi đều có đủ hồ sơ chứng từ theo quy định.

- Các nội dung khác thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Năm 2009: Lãi suất cơ bản NHNN công bố là 8%/năm; Công ty A thuộc diện đang được giảm 50% thuế TNDN phải nộp.

 

Anh/chị hãy xác định thuế TNDN phải nộp năm 2009 của Công ty A, trong đó nêu rõ những chi phí không được tính là chi phí hợp lý, nguyên nhân loại trừ (nếu có)

 

Câu 6: Công ty TNHH một thành viên Việt Tiến (do một cá nhân làm chủ);  đăng ký trích chi phí xăng xe và KHTSCĐ năm 2010 cho 1 ô tô 4 chỗ ngồi, trị giá 2,5 tỷ đồng được mua vào tháng 9 năm 2008. Xe mang tên đăng ký tên cá nhân làm chủ.

Theo anh chị công ty có được trích chi phí xăng xe và KHTSCĐ không? vì sao?

 

a. Có

b. Không

 

Câu 7: Trường Đại Học Y Dược X có trung tâm thực nghiệm A, ngoài nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm còn có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong năm 2009 có kết quả sau:

- Sản xuất thuốc nhỏ mắt đặc trị với doanh thu 0,5 tỷ đồng, bao gồm cả thuế GTGT (TT nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

- Doanh thu từ cửa hàng bán thuốc Bắc, tân dược: 1,2 tỷ đồng

- Doanh thu từ dịch vụ ngâm, tắm thuốc lá của dân tộc Dao Đỏ: 0,7 tỷ đồng

Anh/Chị hãy xác định thuế TNDN phải nộp của trung tâm. Được biết trung tâm không được ưu đãi thuế và chỉ hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán, phân bổ và xác định được chi phí hoạt động kinh doanh thêm này

 

Câu 8: Theo số liệu báo cáo tài chính, Doanh nghiệp A có phát sinh các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh tại doanh nghiệp là 1,8 tỷ đ

- Thu nhập nhận được do góp vốn liên kết với doanh nghiệp khác là 250 triệu đ (doanh nghiệp nhận vốn liên kết chịu trách nhiệm hạch toán doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế theo quy định, tuy nhiên doanh nghiệp này được miễn thuế TNDN năm 2010)

- Trong năm 2010 Doanh nghiệp A được giảm 50% thuế TNDN.

Anh/Chị hãy tính thuế TNDN phải nộp của DN A.

 

Câu 9: Doanh nghiệp Việt Nam A có số liệu về TNCT năm 2010 như sau:

- TN chịu thuế TNDN phát sinh trong nước từ hoạt động kinh doanh chính là 2,5 tỷ đồng

- TN chịu thuế khác là 350 triệu đồng

- DN còn có khoản thu nhập 1tỷ đồng từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu nhập nhận được sau khi đã nộp thuế thu nhập theo Luật của nước mà doanh nghiệp đầu tư. Số thuế thu nhập phải nộp tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước doanh nghiệp đầu tư là 220 triệu đồng.

Biết rằng theo quy định của Luật thuế TNDN Việt nam thì Doanh nghiệp đang được giảm 50% thuế TNDN.

Anh/Chị hãy tính thuế TNDN phải nộp của DN A.

 

Câu 10: Số liệu báo cáo tài chính về các khoản chi cho người lao động trong năm 2009 của Công ty xây dựng A như sau:

- Chi tiền lương, tiền công cho người lao động theo quỹ lương được phê duyệt và theo hợp đồng lao động  dài hạn của 100 người: 7,2 tỷ

- Chi tiền nhân công thuê ngoài qua 1cá nhân thầu xây dựng khoán gọn 250 triệu đ (cá nhân này không có đăng ký kinh doanh, tự lập danh sách nhân công và ký nhận thay)

- Chi thưởng sáng kiến, cải tiến cho bộ phận kỹ thuật có giải pháp xử chống thấm được hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến của Tổng công ty chấp nhận là 45 triệu đồng (Công ty chưa khấu trừ thuế TNCN)

- Chi thưởng động viên CBCC nhân Quốc tế lao động 1/5: 50 tr

- Chi tổ chức ăn trưa tại bếp ăn của công ty 780 tr (theo mức ăn bình quân 650.000/ tháng/ người) có hóa đơn chứng từ theo quy định.

- Lương tháng 13 được ghi trong hợp đồng lao động nhưng đến 31/12/2009 chưa chi mà chi vào 15/2/2010 là 600 tr

- Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động chủ chốt của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng lao động 750 tr

Anh/Chị hãy xác định khoản chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2009.

 

Câu 11: Doanh nghiệp A cho doanh nghiệp B thuê địa điểm làm cơ sở bán hàng  trong 5 năm với số tiền thuê là 2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp đồng, Doanh nghiệp B thanh toán tiền thuê 2 tỷ đồng một lần cho Doanh nghiệp A trong năm 2010. Trường hợp nàydoanh thu để tính thu nhập chịu thuế về hoạt động cho thuê địa điểm của doanh nghiệp A  trong năm 2010 là bao nhiêu?

            a. 400 triệu đồng.

            b. 2 tỷ đồng.

            c. Tuỳ doanh nghiệp được phép lựa chọn

  

Câu 12: Năm 2009, doanh nghiệp sản xuất phần mềm A có số liệu về thu nhập của HĐSXKD như sau:

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm là 1.000 triệu đồng

- Thu nhập từ dịch vụ  phần mềm là 300 triệu đồng

- Thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng là 150 triệu đồng

- Thu nhập từ hoạt động thanh lý TSCĐ là 250 triệu đồng.

Anh/ chị cho biết: Trường hợp này doanh nghiệp A trong năm 2009 sẽ phải nộp thuế TNDN là bao nhiêu biết rằng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp A đang được hưởng Thuế suất ưu đãi 10%

 

Câu 13: Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nhiều trường hợp khác nhau thì khoản thu nhập đó được áp dụng ưu đãi như thế nào?

 

a. Được tổng hợp tất cả các trường hợp ưu đãi. 

b. Lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi có lợi nhất.

 

Câu 14: Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp xử lý hạch toán lỗ, lãi và nộp, ưu đãi thuế TNDN như thế nào?

 

a. Không được bù trừ lỗ, lãi của  hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh không được được hưởng ưu đãi thuế. Phần TNCT nộp thuế theo TS quy định

b. Doanh nghiệp được tự lựa chọn bù trừ khoản lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh còn thu nhập

 

Câu 15: Tổng công ty sành sứ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có các cơ sở sản xuất gạch tuy nen phụ thuộc tại Hải Dương và Bắc Ninh. Tổng chi phí của Tổng công ty  năm 2009 là 120 tỷ đ. Trong đó tại Hà Nội 60 tỷ, tại Hải Dương 24 tỷ, tại Bắc Ninh 36 tỷ. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý 1 của Tổng công ty là 2 tỷ đồng.

Anh/ chị cho biết cách tính toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải  nộp trong quý I/2010 của Tổng công trên.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960