công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài - thuế môn bài năm 2018 - 2019 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017

 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

TỜ KH​AI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm……2017……

 

[02] Lần đầu

   x

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ...........Công ty kế toán Hà Nội...............................
[05] Mã số thuế: ..........................010123656............................................................
[06] Địa chỉ: ..............322 Lê Trong Tấn, Thanh Xuân, H à Nội
[07] Quận/huyện:…Long Biên……… [08] Tỉnh/Thành phố: ..............Hà Nội............
[09] Điện thoại:……0912566366……… 
[10] Fax: …..….........… [11] Email: ....ketoanhanoi2017@gmail.com....
[12] Đại lý thuế (nếu có): .......................... .........................................
[13] Mã số thuế: ................................................................................................................
[14] Địa chỉ: ......................................................................................................................
[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: .......................................
[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày .........................................
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài
…… Công ty kế toán Hà Nội ……
…………………………

[22]
1802

1.800.000.000

2.000.000

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

2.000.000

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm…2017
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xem thêm bài: Mức đóng lệ phí môn bài

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài năm 2017

Các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài các bạn điền như sau:

[01] Kỳ tính lệ phí: Ghi năm nộp lệ phí môn bài. VD: 2017

[02]  Lần đầu: Đánh dấu “x” nếu là tờ khai lần đầu.

[03]  Bổ sung lần thứ: 

+ Nếu là lần đầu thì bỏ qua

+ Điền lần thứ mấy nếu công ty đã từng kê khai những năm trước rồi.

[04] Người nộp lệ phí: 

+ Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp lệ phí môn bài. 

+ Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. 

+ Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.

+ Nếu là cá nhân thì ghi tên cá nhân người nộp lệ phí

[05] Mã số thuế: Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp lệ phí môn bài. 

[06] Địa chỉ: 

+ Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh trên giấy phép ĐKKD để kê khai và nộp thuế môn bài hoặc trên CMND người nộp

+ Mục này chỉ ghi địa chỉ đến cấp phường, (xã).

[07] Quận/huyện: Ghi tên quận (huyện) của công ty

[08] Tỉnh/Thành phố: Ghi tên tỉnh (thành phố) của công ty 

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty 

[10] Fax: Điền số Fax của công ty (nếu có)

[11] Email: Điền email để liên lạc với cơ quan thuế khi cần

 

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

- Nếu lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì bỏ qua

- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế MB cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.
 

Các chỉ tiêu theo cột:

(1): Là cột số thứ tự

(2): Ghi tên đơn vị, người nộp thuế

Nếu nộp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương thì ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị hạch toán phụ thuộc đó (Nếu là ở tỉnh thì cùng tỉnh với trụ sở chính, nếu ở Hà Nội hoặc TP. HCM thì là cùng quận với trụ sở chính)

(3): Ghi các mã chỉ tiêu theo quy định

(4): Ghi số Vốn điều lệ trên GPĐKKD hoặc vốn đầu tư, doanh thu đã đăng ký với cá nhâ, hộ gia đình

(5): Điền mức lệ phí môn bài phải nộp theo quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960