công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN HÀ NỘI

Bộ phận: Ban đối Ngoại

 

Mẫu số C 37 – HD

( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 01 tháng 07 năm 2016

Số: 198

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ĐÀO VĂN C

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ): BAN TỔ CHỨC ĐỐI NGOẠI

Nội dung thanh toán: Đề nghị ban giám đốc công ty thanh toán khoản chi phí đi liên kết, mở chi nhánh Hải Phòng với thời gian 2 ngày gồm chi phí : Ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp đối tác, tiền tàu xe. Hôm trước đi đã ứng trước 2.000.000tr. Số còn thiếu 3.000.000 VNĐ

Số tiền: 3.000.000 VNĐ Viết bằng chữ Ba triệu đồng chẵn.

( Kèm theo hoá đơn, và phiếu thu tiền của đơn vị đều là Chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

( Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

 

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960