công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Một số phương pháp đánh giá chi tiêu vốn là gì?

 
Một số chi phí vốn được lựa chọn không cần thiết, chẳng hạn như yêu cầu của chính phủ thay đổi hệ thống thải các loại hơi có hại cho môi trường hoặc tuân theo yêu cầu của OSHA. Sau khi lập ngân sách cho các chi phí vốn cần thiết, các công ty có thể sử dụng các kỹ thuật sau để đánh giá các khoản chi tiêu vốn khác. 
 
Hoàn vốn . Điều này tính toán số năm sẽ mất để bù đắp tiền chi cho một dự án. Một sự chỉ trích về hoàn vốn là không tính đến giá trị thời gian của tiền và dòng tiền trong toàn bộ cuộc đời của dự án không được xem xét. 
 
Tốc độ kế toán trở lại hoặc lợi tức đầu tư . Cách tiếp cận này xem xét sự gia tăng lợi nhuận kế toán so với đầu tư tăng lên. Cách tiếp cận này cũng bỏ qua giá trị thời gian của tiền bạc. Tỷ suất sinh lợi nội bộ . Phương pháp này xem xét giá trị thời gian của tiền và xem xét dòng tiền trong toàn bộ thời gian của dự án. Kỹ thuật này tính toán tỷ lệ đó sẽ giảm chiết dòng tiền trong tương lai bằng với chi phí tiền mặt cho dự án.
 
Giá trị hiện tại ròng . Phương pháp này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ định trước, chẳng hạn như tỷ lệ được nhắm mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. Nghĩa là, dự án cung cấp sự trở lại mục tiêu trở lên.
 
Tỷ suất sinh lợi nội bộ . Phương pháp này xem xét giá trị thời gian của tiền và xem xét dòng tiền trong toàn bộ thời gian của dự án. Kỹ thuật này tính toán tỷ lệ đó sẽ giảm chiết dòng tiền trong tương lai bằng với chi phí tiền mặt cho dự án.
 
Giá trị hiện tại ròng .
Phương pháp này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ định trước, chẳng hạn như tỷ lệ được nhắm mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. Nghĩa là, dự án cung cấp sự trở lại mục tiêu trở lên.
 
Tỷ suất sinh lợi nội bộ . Phương pháp này xem xét giá trị thời gian của tiền và xem xét dòng tiền trong toàn bộ thời gian của dự án. Kỹ thuật này tính toán tỷ lệ đó sẽ giảm chiết dòng tiền trong tương lai bằng với chi phí tiền mặt cho dự án. Giá trị hiện tại ròng . Phương pháp này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ định trước, chẳng hạn như tỷ lệ được nhắm mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. Nghĩa là, dự án cung cấp sự trở lại mục tiêu trở lên.
 
Giá trị hiện tại ròng . Phương pháp này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ định trước, chẳng hạn như tỷ lệ được nhắm mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. Nghĩa là, dự án cung cấp sự trở lại mục tiêu trở lên.
 
Giá trị hiện tại ròng . Phương pháp này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ định trước, chẳng hạn như tỷ lệ được nhắm mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. Nghĩa là, dự án cung cấp sự trở lại mục tiêu trở lên. 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960