công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được coi là chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng khi nào?

- Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. 
- Khi thuộc trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
- Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.
- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
- Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.
- Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hóa đơn theo quy định.
- Vận chuyển hàng hóa từ kho đến công ty hay từ công ty vận chuyển đến các khu trưng bày, triển lãm, xuất nguyên vật liệu đi gia công... 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được coi là chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.
 
Xử lý khi mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hiện nay đang có 2 công văn đang bị ĐÁ NHAU.
 
Công văn 2955/TCT-CS, ngày 01/07/2016 thì khi mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sẽ bị xử phạt theo luật kế toán
công văn 2955
Theo đó nếu xử phạt theo luật kế toán thì mức phạt như sau:
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;
b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.”
(Điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP)
 
Nhưng ngày 24/11/2016 Tổng cục thuế lại có Công văn 5411/TCT-CS quy định về xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:
công văn 5411
Theo đó khi mất phiếu xuất kho kiêm VCNB thì sẽ bị xử phạt như đối với hóa đơn
Mức phạt khi mất hóa đơn theo TT 10/2014/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung tại NĐ 49/2016/NĐ-CP như sau:
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
...
g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
     Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
     Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
     Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.
 

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo thông tư 39

                                                                                                                                       Mẫu số: 03XKNB

Tên tổ chức, cá nhân: …………TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI……………
Địa chỉ: ……322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội……………………………….
Mã số thuế:………………0988555666……………………………                      Ký hiệu:
                                                                                                                                   Số:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………
 
Căn cứ lệnh điều động số:………………… Ngày…….tháng…………năm……………...
của ……………………………về việc………………
Họ tên  người vận chuyển………………… Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thực
 xuất
Thực nhập
               
               
               
  Tổng cộng:
 
Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
           
     
     
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
           
Ghi chú:        
- Liên 1: Lưu        
- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng        
- Liên 3: Nội bộ        

 

Lưu ý:
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có giá trị thanh toán. Khi bán hàng hóa doanh nghiệp vẫn cần phải xuất hóa đơn theo quy định.
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 
không phải kê khai thuế nhưng vẫn phải làm báo cáo như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960