Tài liệu chính sách thuế mới 2018 - 2019 cho dân kế toán và doanh nghiệp
CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2018 - 2019 - QUYẾT TOÁN THUẾ 2018 - 2019
Do cục thuế Hà Nội ban hành
tài liệu chính sách thuế
Nội dung của tài liệu chính sách thuế mới như sau:
  • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;
  • Một số điểm mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;
  • Những vấn đề cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2014;
  • Cải cách Hiện đại hoá ngành thuế Thủ đô.

Tải tài liệu chính sách thuế mới : Tại đây

Bạn chưa biết làm kế toán thuế tham khảo: Lớp học kế toán thuế ngắn hạn

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn