Thông tư nghị định về thuế môn bài mới nhất cần nắm vững

Đối tượng nộp Môn bài là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt quy mô, hình thức hoạt động.

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí; được thu hàng năm (một lần/năm) nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.  

thông tư nghị định về thuế môn bài

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về thuế Môn bài bao gồm

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 75/2002/NĐ-CP

30/08/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT96/2002/TT-BTC

24/10/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT113/2002/TT-BTC

16/12/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT42/2003/TT-BTC

07/05/2003

01/04/2003

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT166/2013/TT-BTC

15/11/2013

01/01/2014

Xem thêm: Bậc thuế môn bài năm 2015

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn