công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0018/BBTHHĐ

 

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

Hôm nay, ngày 12/1/2015, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ :  175 Xuân Thủy - Cầu giấy- Hà Nội

Điện thoại : 0988123456                       MST: 0100191688

Do Ông (Bà) : Nguyễn Văn An        Chức vụ : Giám đốc

 

BÊN B :  Công ty Cổ phần CD

Địa chỉ :  12 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0988035067 . .             MST: 0102897777

Do Ông (Bà):..Lê Anh Tuấn           Chức vụ : Giám đốc

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: HD/12P số 0034216 ngày 12/1/2015 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/12P số 003430 ngày 16/1/2015

 

 Lý do thu hồi  : Viết sai tên công ty mua hàng trên hóa đơn

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn viết sai


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nàoSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960