công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu bảng chấm công 2019 bằng Excel mới nhất hiện nay theo thông tư 133 và thông tư 200 có đầy đủ tất cả các tháng của năm 2019

Hiện nay mẫu bảng chấm công 2019 gồm 3 mẫu 1 mẫu tự tạo bằng excel và 2 mẫu có sẵn ban hành kèm theo thông tư 133 và thông tư 200 các bạn có thể sử dụng mẫu bảng chấm công 2019 sao cho phù hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp mình.

Dưới đây chúng tôi xin được chia sẻ một mẫu bảng chấm công năm 2019 bằng excel tự tạo để các bạn tham khảo nhé

mẫu bảng chấm công 2019

Tải mẫu bảng chấm công 2019 bằng excel: Tại đây

Ngoài ra là mẫu bảng bảng chấm công 2019 theo thông tư 133 và 200 như sau:

Mẫu bảng chấm công 2019 được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

... 

31 

Số công hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương ...% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

2

3

...

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày......tháng......năm.....

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản

TS

- Ngừng việc

N

- Tai nạn

T

- Lao động nghĩa vụ:

 

Mẫu bảng chấm công 2019 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT

Họ và tên

Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

.....

31

Số công
hưởng lương
sản phẩm

Số công
hưởng lương
thời gian

Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương

Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ....% lương

Số công 
hưởng 
BHXH

A

B

C

1

2

3

.....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm.....
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:
- Tai nạn:

SP
+
Ô

TS
T

- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960