công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản phải trả là gì?

Tài khoản phải trả có thể tham khảo:
 
Một bộ phận của phòng kế toán chịu trách nhiệm xử lý hóa đơn của nhà cung cấp và các hóa đơn khác cho hàng hoá và dịch vụ mà công ty nhận được từ tín dụng.
 
Tiêu đề của tài khoản nợ hiện tại có chứa các khoản nợ đối với hoá đơn của nhà cung cấp và các hóa đơn khác đã được chấp thuận nhưng chưa được thanh toán. Số dư trong Tài khoản Phải trả dự kiến ​​sẽ là số dư tín dụng.
 
Các khoản nợ không liên quan đến hối phiếu nhận nợ. Nếu một hối phiếu có liên quan, tài khoản Notes Payable sẽ được sử dụng thay vì Accounts Payable.
 
Nếu công ty nợ hàng hoá và dịch vụ và số tiền chưa được ghi nhận trong Tài khoản phải trả thì phải nhập vào với mục nhập điều chỉnh vào cuối kỳ kế toán. Phần tín dụng của mục nhập điều chỉnh có thể sẽ được ghi lại trong một tài khoản nợ hiện tại riêng biệt như Chi phí phải trả và Nợ phải trả. 

Các khoản phải trả cũng có thể được gọi là các khoản phải trả thương mại. 

 
Để tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác nhau của tài khoản phải trả, hãy xem Giải thích , Câu đố , Hỏi & Đáp của chúng tôi và hơn thế nữa.
 
Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?
 
Tôi sẽ sử dụng tài khoản trách nhiệm  Accounts Payable cho nhà cung cấp hóa đơn đã được nhận và phải được thanh toán. Kết quả là, số dư trong Tài khoản Phải thu có thể là một số tiền chính xác đồng ý với các tài liệu hỗ trợ như hóa đơn, thỏa thuận, vv 
 
Tôi sẽ sử dụng tài khoản nợ phải trả Chi phí phải trả phải trả cho các khoản mục điều chỉnh khoản dự phòng được thực hiện vào cuối Kỳ kế toán cho các hạng mục như tiện ích, lãi suất, tiền lương, v.v ... Số dư trong Chi phí phải trả phải trả là tổng chi phí phát sinh vào ngày lập bảng cân đối kế toán ,
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960