công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tải mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 16/ĐK-TNCN

 Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) dùng để đăng ký, kê khai tính thuế thu nhập cá nhân những người mà bạn đang có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng làm người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của mình.

 

                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:
[04] Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................

 [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ..................................................................................................
[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý ) : ...................................... 

06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên 

Ngày sinh

Mã số thuế 

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 
(tháng/năm)

 

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.               Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 
 

…..…,ngày … tháng … năm ...
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cừ này bạn in làm 2 bản sau đó gửi cho đơn vị chi trả thu nhập cho bạn, đơn vị chi trả thu nhập sẽ làm việc với cơ quan thuế giúp bạn.

Đọc thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960