công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Làm thế nào để tôi viết ra chi phiếu cũ?

 
Năm trước, khi kiểm tra xuất hiện trên các hòa giải ngân hàng của danh sách các chi phiếu cho một thời gian dài các câu trả lời đã được dễ dàng:
 
Làm mất hiệu lực kiểm tra và thêm số tiền để cân bằng sổ séc của bạn.
 
Ghi nợ tài khoản tiền sổ cái cho số tiền và tín dụng tài khoản đã được ban đầu được ghi nợ.
 
Hủy bỏ dấu chọn từ danh sách hòa giải ngân hàng của các chi phiếu.
 
Hôm nay, câu trả lời là khác nhau cho các công ty Mỹ là các quốc gia hiện nay có thể có luật sở hữu không có người nhận . Ví dụ, trong tiểu bang của tôi kiểm tra cấp cho một nhà cung cấp , nhưng đã không được xóa các ngân hàng trên đó nó được rút ra, phải được báo cáo cho nhà nước sau năm năm. Nói cách khác, bây giờ bạn sẽ phải báo cáo một trách nhiệm cho đến khi số tiền được nộp vào trạng thái của bạn. 
 
Vì bạn đã viết séc và dành cho nó được thanh toán từ số tiền trong kiểm tra của bạn, tại sao không liên hệ với người thụ hưởng ngay sau khi kiểm tra là xuất sắc trong 30 ngày? Bạn có thể tìm hiểu rằng người thụ hưởng đã không nhận được kiểm tra, đã để lạc mất nó, vv Tại sao không giúp nhà cung cấp của bạn theo cách bạn muốn được giúp đỡ bởi các khách hàng của bạn? 
 
Tóm lại, giao tiếp với người thụ hưởng của chi phiếu của bạn và loại bỏ sự cần thiết để báo cáo và nộp cho nhiều năm chính phủ tiểu bang của bạn sau khi giao dịch ban đầu.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960