Bệnh nào được hưởng chế độ bhxh một lần từ năm 2018

Khi người lao động không may mắc bệnh mà đang trong quá trình tham gia bhxh thì được giải quyết chế độ bhxh một lần khi nào, dành cho những bệnh nào ?

Thông tư 56/2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 thì những bệnh sau được hưởng chế độ bhxh một lần :

bệnh nào được hưởng chế độ bhxh 1 lần
 

bệnh nào được hưởng chế độ bhxh 1 lần

 
1. Lao nặng
 
2. Bại liệt
 
3. Xơ gan cổ chướng
 
4. Ung thư
 
5. Phong
 
6. Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn
 
7. Các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn
 
Xem thêm: Phần htkk 3.8.1


Hãy like để nhận nhiều bài viết mới nhất - Cùng chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn