công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu sổ nhật ký mua hàng Mẫu số S03a3-DN thông tư 200

Đối với mọi doanh nghiệp việc hàng ngày phải mua hàng hoá, văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ cho công việc diễn ra bình thường để theo dõi nó hàng ngày các bạn kế toán cần làm mẫu sổ nhật ký mua hàng cho doanh nghiệp của mình.

Mẫu số S03a3-DNmẫu sổ nhật ký mua hàng được ban hành bởi bộ tài chính đó là quy chuẩn của mẫu sổ nhật ký mua hàng hoá mọi doanh nghiệp đều sử dụng.

Dưới đây là mẫu sổ hàng hoá nhật ký mời bạn cùng tham khảo:

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ nhật ký mua hàng

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ

Phải trả người bán

 (ghi Có)

Số hiệu

Ngày tháng

Hàng hoá

Nguyên  liệu,

vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

   - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

   - Ngày mở sổ:…

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Mời bạn xem thêm một số khoá học kế toán:

>> học kế toán tổng hợp tại thủ đức

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
 
Cách lập sổ nhật ký mua hàng
 
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 
– Cột 1, 2, 3: Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hóa, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ… Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hóa A, hàng hóa B…
 
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.
 
– Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.
 
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 
Cuối trang sổ, cộng số lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
 

Link download: Nhật ký mua hàng


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960