công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tìm dữ liệu với hàm ROW và COLUMN của Excel

Hàm ROW có thể được sử dụng để:
 
trả về số cho một  hàng  của một tham chiếu ô đã cho
 
trả về số hàng cho ô có hàm nằm trong trang tính
 
khi được sử dụng trong công thức mảng, hàm sẽ trả về một chuỗi các số xác định số của tất cả các hàng có chức năng
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Hàm COLUMN có thể được sử dụng để:
 
trả về số cột cho ô nơi hàm được đặt trong trang tính
 
trả về số cho một cột của một tham chiếu ô đã cho 
 
Trong trang tính Excel,
 
các hàng được đánh số từ trên xuống dưới cùng với  hàng 1  là hàng đầu tiên
 
các cột được đánh số từ trái sang phải với  cột A  là cột đầu tiên.
 
Do đó, hàm ROW sẽ trả về số  1  cho  hàng đầu tiên  và  1.048.576  cho hàng cuối cùng  của một trang tính .
 

Hàm Cú pháp và Đối số ROW và COLUMN

 
Hàm Cú pháp và Đối số ROW và COLUMN
 
Một của chức năng  cú pháp  đề cập đến cách bố trí của hàm và bao gồm của chức năng tên, khung, và  lập luận .
 
Cú pháp cho hàm ROW là:
 
= ROW (Tham khảo)
 
Cú pháp cho hàm COLUMN là:
 
= COLUMN (Tham chiếu)
 
Tham chiếu - (tùy chọn) ô hoặc dải ô mà bạn muốn trả về số hàng hoặc chữ cái cột.
 
Nếu đối số tham chiếu bị bỏ qua,
 
Hàm ROW trả về số hàng của tham chiếu ô nơi hàm được đặt — hàng hai ở trên
 
Hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ô nơi hàm được đặt — hàng thứ ba ở trên
 
Nếu một dãy tham chiếu ô được nhập cho đối số Tham chiếu , hàm sẽ trả về số hàng hoặc cột của ô đầu tiên trong dải ô được cung cấp — các hàng sáu và bảy ở trên.
 
Ví dụ Sử dụng hàm ROW và COLUMN của Excel
 
Ví dụ đầu tiên (hàng hai ở trên) bỏ qua   đối số tham chiếu và trả về số hàng dựa trên vị trí của hàm trong trang tính.
 
Ví dụ thứ hai (hàng ba ở trên) trả về thư cột của tham chiếu ô (F4) được nhập làm   đối số Tham chiếu cho hàm.
 
Như với hầu hết các hàm Excel, hàm có thể được nhập trực tiếp vào  ô hiện hoạt  (ví dụ một) hoặc được nhập bằng hộp thoại của hàm (ví dụ hai).
 
Ví dụ 1 - Bỏ qua đối   số tham chiếu với hàm ROW
 
Bấm vào ô B2 để biến nó thành ô hiện hoạt
 
Nhập công thức = ROW () vào ô
 
Nhấn phím Enter trên bàn phím để hoàn thành chức năng
 
Số  "2"  sẽ xuất hiện trong ô B2 vì hàm nằm ở hàng thứ hai của trang tính;
 
Khi bạn bấm vào ô B2, hàm đầy đủ  = ROW ()  xuất hiện trong  thanh công thức  phía trên trang tính.
 
Ví dụ 2 - Sử dụng đối   số tham chiếu với hàm COLUMN
 
Bấm vào ô B5 để biến nó thành ô hiện hoạt
 
Nhấp vào   tab Công thức của   trình đơn ribbon
 
Chọn tra  cứu và tham khảo  từ ruy-băng để mở danh sách thả xuống chức năng
 
Nhấp vào  COLUMN  trong danh sách để hiển thị hộp thoại của hàm 
 
Trong hộp thoại, nhấp vào   dòng Tham chiếu
 
Nhấp vào ô  F4  trong trang tính để nhập tham chiếu ô vào hộp thoại
 
Nhấn OK để hoàn thành chức năng và quay lại trang tính
 
Số  "6"  sẽ xuất hiện trong ô B5 vì ô  F4  nằm ở cột thứ sáu (cột F) của trang tính
 
Khi bạn bấm vào ô B5, hàm đầy đủ  = COLUMN (F4)  xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960