công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Các khoản Tiêu biểu báo cáo nợ ngắn hạn

 
Dưới đây là những mặt hàng tiêu biểu được báo cáo là nợ ngắn hạn trên bảng cân đối của công ty: 
 
1. Các khoản phải trả . Đây là số tiền mà là do các nhà cung cấp có hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp. Các tài khoản phải trả phải được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp hóa đơn đã được phê duyệt và xử lý, nhưng chưa được thanh toán. 
 
2. thu nhập hoãn lại . Điều này báo cáo số tiền mà khách hàng đã trả tiền trước và sẽ được thu được của công ty trong vòng một năm kể từ thời điểm này. Một ví dụ là thẻ quà tặng không thể trả lại được một nhà bán lẻ. 
 
3. Bồi thường tích luỹ. Bao gồm trong này là mặt biên chế liên quan như số tiền do người lao động và các khoản phải nộp cho thuế tiền lương. 
 
4. Khác chi phí phải trả hoặc nợ phải trả. Điều này báo cáo số tiền mà công ty còn nợ cho các mặt hàng không được ghi nhận trong các tài khoản tiền bồi thường hoặc tích luỹ. Ví dụ như chi phí lãi vay mà công ty đã phát sinh (nhưng chưa nộp) và sửa chữa diễn ra nhưng hóa đơn của nhà cung cấp đã không được xử lý xong. 
 
5. Chi thuế thu nhập và có lẽ một số loại thuế thu nhập hoãn lại. 
 
6. Ghi chú ngắn hạn. Chúng bao gồm các khoản vay từ các ngân hàng sẽ đến hạn trong vòng một năm kể từ thời điểm này. 
 
7. Các phần hiện tại của nợ dài hạn . Các chính thanh toán các khoản vay thế chấp hoặc vay tiền thiết bị phải được thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày của bảng cân đối được báo cáo trong mục này. 
 
Để được báo cáo như là một trách nhiệm pháp lý hiện mục phải là do trong vòng một năm của bảng cân đối ngày (trừ khi chu kỳ kinh doanh của công ty là dài hơn). Tuy nhiên, không có yêu cầu rằng các khoản nợ ngắn hạn được trình bày theo thứ tự mà trong đó họ sẽ được thanh toán. Do đó, phần hiện tại của nợ dài hạn có thể được liệt kê cuối cùng, nhưng việc thanh toán chủ yếu có thể là do trong vòng vài ngày kể từ ngày kết thúc năm tài.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960