công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Cách viết giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc mới nhất và download mẫu giấy ủy quyền số 001/UQ2014

  CÔNG TY DU HỌC HÀN NHẬT                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------                                                                   ---------------------------------

      Số:001/UQ2014

 

                                                              Hà Nội, Ngày 10 tháng 02 năm 2019

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                                     

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Đào Văn Hải

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY DU HỌC HÀN NHẬT

Số CMT: 164418259     Ngày cấp: 15/05/2011          Nơi cấp: CA thành phố Vĩnh Phúc

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Trịnh Thị Lan

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY DU HỌC HÀN NHẬT

Số CMND: 165542544            Ngày cấp:  06/12/2010           Nơi cấp: Công an Hải Dương.

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

 

- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.

 

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

 

- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

 

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

          ( Ký , ghi rõ họ và tên )                                                           ( Ký , ghi rõ họ và tên )

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960