công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số: 01/KHBS

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 156/2013/TT-BTC ngày

  6/11/2013 của Bộ Tài chính)


                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............

 kỳ tính thuế..........  ngày ... tháng ... năm ...)
 

[01] Tên người nộp thuế:…..... ...... Công Ty Kế Toán Hà Nội…...................................

     [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ: ………Lê Trọng Tấn – Thanh xuân – Hà Nội …………….………………
[04] Quận/huyện: .... Thanh Xuân....... [05] Tỉnh/thành phố: ............ Hà Nội.........................
[06] Điện thoại:…0903335664..[07] Fax:..........................[08] Email: .......................................
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………….......................................

 [10] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[12] Quận/huyện: ................... [13] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[14] Điện thoại: .....................  [15] Fax: .................. [16] Email: .......................................
[17] Hợp đồng đại lý thuế số.................................................ngày......................................
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

                                                                                                                Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số 
chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,

...

...

 

 

 

 

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp,

...

...

 

 

 

 

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -):

...

 

 

 

 

 


B. Tính số tiền chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: ...................................................................................................................
2. Số tiền chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):
......................................................
C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là ... đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số ... ngày ..... của ...(tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)...
- Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:.................................
- Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): .................................................
2. Lý do khác:................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

                                                          Ngày .......tháng …....năm …....

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…….

                              Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 
 

Ghi chú:
a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
-          1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])
-          2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])
b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

Đọc thêm: Cách kê khai thuế GTGT


THÔNG TIN THAM KHẢO

Quý Anh chị cần tham khảo các gói dịch vụ kế toán mời xem dưới đây

 Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Dịch vụ hoàn thuế

 Học kế toán thực hành

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnTin tức kế toán

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0988.043.053