Hướng dẫn cách tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

B1: Vào trang http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbhxhhangnam/tabid/271/TopMenuId/-1/Default.aspx

B2: Nhập các thông tin sau

Số sổ bảo hiểm:

Số CMND:

Mã xác nhận:

Chọn năm tra cứu:

Xem hình tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

tra cứu thông tin đóng bảo hiểm tại hà nội

Chúc các bạn thành công !

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0988.043.053

Bình luận

Hoàng hữu cường
2018-10-29 05:56:55

Tim bảo hiểm xã hội

võ tất thảo
2018-10-29 07:13:45

thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn