công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số:               

Số:                          

- Họ và tên người nộp tiền:.............................................................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................................................

- Nội dung thu:...............................................................................................................................

- Số tiền thu:........................................................... (Viết bằng chữ):..............................................

.......................................................................................................................................................

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960