công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Đơn vị :………………

Mẫu số FB01-SN

(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

            Quý…… năm ……

 

STT

Nội dung phân bổ

Số tiền phân bổ trong năm

Số tiền phân bổ kỳ này

Các đối tượng sử dụng khác

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Chi phí trả trước

-    Công cụ, dụng cụ

+

+

-    Sửa chữa tài sản cố định

+

+

Chi phí khấu hao tài sản cố định

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Người ghi sổ

(Ký)

 

Họ tên:......................

 

Phụ trách kế toán

(Ký)

 

Họ tên:......................

Ngày …tháng…… năm 200…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Họ tên:......................

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960