công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết tiền vay Mẫu S34 - DN theo thông tư 200/2014/BTC mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

 
1. Mục đích lập sổ chi tiết tiền vay:
 
- Sổ này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay...) và theo từng khế ước vay.
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo thông tư 200 / 2014/ BT C
 

  Đơn vị:……………………
  Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S34-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
(Dùng cho TK 341)
Tài khoản : ..........................................
Đối tượng cho vay: ...............................
Khế ước vay:.......... Số .........ngày.........
(Tỷ lệ lãi vay.......................................)

 

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK
đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số
hiệu

Ngày tháng

Nợ

 

A

B

C

D

E

G

1

2

 

 

 

 

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
..........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh
- Số dư cuối kỳ

x
x

x
x

 

 

 

 

 
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
- Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán.
- Cột 1: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.
- Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960