công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất

Bạn nào đang cần mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất để làm căn cứ pháp lý khi góp vốn chung mở doanh nghiệp thì đây sẽ là văn bản chuẩn cho các bạn làm hồ sơ thủ tục nhé.

Mời bạn xem thêm:

>> cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

>> tra cứu bảo hiểm xã hội hà nội

>> thời hạn hoàn thuế tncn

Mời bạn tham khảo Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất có link download phía dưới nhé:

CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------

Số: 19 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 

BIÊN BẢN HỌP ..................................

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)

 Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ.............  Chúng tôi gồm:

 Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

 Họ và Tên: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn C

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 I.   GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

1.  Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 II.  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.  Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

 

IV.  BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V.  CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

 

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN B

 

 

NGUYỄN VĂN C

 

 

NGUYỄN THỊ D

 

Link download: Biên bản góp vốn

biên bản góp vốn kinh doanh

biên bản cam kết góp vốn

biên bản xác nhận góp vốn công ty cổ phần

biên bản góp vốn công ty tnhh 2 thành viên

biên bản góp vốn bổ sung công ty cổ phần

mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt

giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

mẫu biên bản góp vốn bằng tài sản


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960