Trong kế toán Tổng lợi nhuận là gì?

 
Cuối năm bạn làm BCTC ra cuối cùng bạn sẽ cho kết quả tổng lợi nhuận của năm đó của bạn là lỗ hay lãi để có báo cáo cho giám đốc. Vậy bạn hiểu tổng lợi nhuận là gì ?
 
Lợi nhuận gộp là sự khác biệt giữa 1) chi phí để sản xuất hoặc mua một món hàng, và 2) giá bán của nó.
 
Ví dụ, nếu một công ty chi phí sản xuất của một sản phẩm là $ 28 và các sản phẩm được bán với giá $ 40, tổng lợi nhuận của sản phẩm là $ 12 ($ 40 trừ đi 28 $), hoặc 30% trên giá bán ($ 12 / $ 40).
 
tổng hlợi nhuận là gì
 
Tương tự như vậy, nếu một nhà bán lẻ có doanh thu ròng của $ 40.000 và chi phí của hàng hóa bán ra là 24.000 $, tổng lợi nhuận là $ 16.000 hoặc 40% doanh thu ròng ($ 16,000 / $ 40,000).
 
Điều quan trọng là nhận ra rằng tổng lợi nhuận (còn được gọi là tổng lợi nhuận) là số tiền trước khi trừ đi các khoản chi phí như: bán hàng, quản lý doanh nghiệp (SG & A) và lãi.
 
Nói cách khác, có một sự khác biệt lớn giữa lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận (hoặc tỷ suất lợi nhuận ròng).

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn