công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp hay còn được khấu trừ theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

a. Khi mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản đầu vào:

- Đối với công ty kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ và không được hạch toán vào tài khoản 133 ( cho dù có mua hàng ở công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tức là trên hóa đơn có thuế GTGT). Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị của vật tư­, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào.

Nợ 156, 152, 153, 642... Tổng thanh toán 
    Có 111, 112, 331.. Tổng số tiền phải trả

b. Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kế toán hạch toán:

 Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, cuối kỳ số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

      Có các TK 111, 112,. . .

 

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Đầu vào:
- Khi mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156, 152,153, 211, 642, 142, 242... : giá chưa thuế
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
         Có TK 111, 112, 331.. : số tiền phải trả nhà cung cấp.

Chú ý: Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. (theo TT219/2013/TT-BTC)

Xem thêm: Cách tính thuế GTGT

b. Hạch toán thuế GTGT phải nộp - Đầu ra:

- Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131.. Tổng giá thanh toán

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

     Có TK 511 - Doanh thu chưa có thuế


c. Cuối kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

- Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ được chuyển trừ vào số thuế GTGT đầu ra , kế toán hạch toán:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

      Có TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ.

+ Nếu 1331 > 3331: tức là đầu vào lớn hơn đầu ra nên kế toán được chuyển số dư của 1331 sang kỳ sau để khấu trừ tiếp.

+ Nếu 1331 < 3331 : tức là đầu vào nhỏ hơn đầu ra nên kế toán phải nộp số tiền thuế chênh lệch này vào NSNN.

Khi nộp kế toán hạch toán:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

      Có TK 111, 112

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành thực tế trên hóa đơn đỏ

Hotline: 0988 043 053


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960