công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Các loại chi phí trong kế toán chi phí là gì?

Chi phí kế toán là một quá trình kế toán để đo lường và phân tích chi phí liên quan đến sản phẩm, sản xuất và dự án, do đó số tiền chính xác được báo cáo trên báo cáo tài chính của công ty. Hỗ trợ kế toán chi phí trong quá trình ra quyết định bằng cách cho phép một công ty tính toán, đánh giá và theo dõi chi phí của nó.
 
Các loại chi phí trong kế toán chi phí là gì?

Các loại chi phí trong kế toán chi phí là gì?

Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Dưới đây là một số loại chi phí được sử dụng trong kế toán chi phí: 
 
Chi phí trực tiếp
 
Chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí trực tiếp bao gồm vật liệu, lao động, chi phí hoặc chi phí phân phối liên quan đến sản xuất sản phẩm. Nó có thể dễ dàng truy tìm đến một sản phẩm, bộ phận hoặc dự án. Ví dụ, Ford Motor Company (F) sản xuất ô tô và xe tải. Một nhân viên nhà máy dành 8 giờ để xây dựng một chiếc xe hơi. Các chi phí trực tiếp liên quan đến xe là tiền lương trả cho người lao động và các bộ phận được sử dụng để chế tạo xe.
 
Những chi phí gián tiếp
 
Mặt khác , chi phí gián tiếp là các chi phí không liên quan đến việc sản xuất hàng hóa hay dịch vụ. Một chi phí gián tiếp không thể dễ dàng truy tìm đến một sản phẩm, bộ phận, hoạt động hoặc dự án. Ví dụ, với Công ty Ford Motor (F) , chi phí trực tiếp liên quan đến mỗi chiếc xe bao gồm lốp xe và thép. Tuy nhiên, điện sử dụng để cấp điện cho nhà máy được coi là một chi phí gián tiếp bởi vì điện được sử dụng cho tất cả các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy. Không một sản phẩm nào có thể được truy ngược lại hóa đơn tiền điện. Để biết thêm chi tiết về chi phí trực tiếp và gián tiếp, hãy đọc Chi phí trực tiếp được phân bổ khác với chi phí gián tiếp như thế nào?
 
Giá cố định
 
Chi phí cố định  làm không thay đổi theo số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty sản xuất. Ví dụ, giả sử một công ty cho thuê máy để sản xuất trong hai năm. Công ty phải trả 2.000 đô la mỗi tháng để trang trải chi phí cho thuê . Việc thanh toán tiền thuê được coi là một chi phí cố định vì nó không thay đổi.
 
Chi phí biến đổi
 
Chi phí biến động dao động khi mức sản lượng sản xuất thay đổi, trái ngược với chi phí cố định. Loại chi phí này thay đổi tùy thuộc vào số lượng sản phẩm mà một công ty sản xuất. Một chi phí biến tăng khi khối lượng sản xuất tăng lên, và nó giảm khi khối lượng sản xuất giảm. Ví dụ, một nhà sản xuất đồ chơi phải đóng gói đồ chơi của nó trước khi vận chuyển sản phẩm ra cửa hàng. Đây được coi là một loại chi phí biến đổi bởi vì, khi nhà sản xuất sản xuất nhiều đồ chơi hơn, chi phí đóng gói của nó tăng lên. Tuy nhiên, nếu mức sản xuất của nhà sản xuất đồ chơi đang giảm, chi phí biến đổi liên quan đến việc đóng gói sẽ giảm. Để biết thêm về cách chi phí cố định và biến đổi ảnh hưởng đến lợi nhuận của một công ty, vui lòng đọc  Chi phí cố định và chi phí biến đổi ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận gộp?
 
Chi phí vận hành
 
Chi phí hoạt động  là các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, nhưng không được truy ngược lại một sản phẩm. Chi phí hoạt động có thể thay đổi hoặc cố định. Ví dụ về chi phí hoạt động hoặc thường được gọi là chi phí hoạt động  bao gồm tiền thuê và tiện ích cho một nhà máy sản xuất. Chi phí hoạt động là chi phí hàng ngày, nhưng không được phân loại là chi phí sản xuất sản phẩm. Nhà đầu tư có thể tính toán tỷ lệ chi phí hoạt động của công ty, cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng chi phí của họ để tạo doanh thu.
 
Chi phí cơ hội
 
Chi phí cơ hội  là lợi ích được đưa ra khi một quyết định được thực hiện đối với một quyết định khác. Nói cách khác, một chi phí cơ hội đại diện cho một sự thay thế từ bỏ khi quyết định được đưa ra. Do đó, chi phí này là phù hợp nhất cho hai sự kiện loại trừ lẫn nhau. Trong đầu tư, đó là sự khác biệt trong sự trở lại giữa một khoản đầu tư đã chọn và một khoản đầu tư được thông qua. Đối với các công ty, chi phí cơ hội không hiển thị trong báo cáo tài chính nhưng hữu ích trong việc lập kế hoạch quản lý. Ví dụ, nếu một công ty quyết định mua một thiết bị sản xuất mới thay vì thuê nó. Chi phí cơ hội sẽ là sự khác biệt giữa chi phí của tiền mặt cho thiết bị và năng suất được cải thiện so với số tiền có thể được tiết kiệm đã được sử dụng để trả nợ. 
 
Chi phí Sunk
 
Chi phí chìm  là các chi phí lịch sử đã được phát sinh và sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong các quyết định hiện hành của ban quản lý. Chi phí chìm là những chi phí mà một công ty đã cam kết và là chi phí không thể tránh khỏi hoặc không thể thu hồi. Chi phí chìm (chi phí trong quá khứ) bị loại trừ khỏi các quyết định kinh doanh trong tương lai bởi vì chi phí sẽ giống nhau bất kể kết quả của một quyết định.
 
Chi phí có thể kiểm soát
 
Chi  phí có thể kiểm soát là các nhà quản lý chi phí có quyền kiểm soát và có quyền tăng hoặc giảm. Ví dụ, quyết định làm thế nào nguồn cung cấp được đặt hàng hoặc biên chế cho một công ty sản xuất sẽ được kiểm soát, nhưng không nhất thiết phải tránh được. 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960