Biên giới và Shades trong Excel 2010

 

Áp dụng Borders

 
MS Excel cho phép bạn áp dụng đường viền cho các tế bào. Đối với việc áp dụng biên giới, chọn phạm vi của các tế bào Right Click »Định dạng tế bào» Tab Border »Chọn các kiểu đường viền .
 
Shades-trong-Excel-2010
 
Sau đó, bạn có thể áp dụng biên giới của tab Home »nhóm Font» Áp dụng Borders.
 
Shades-trong-Excel-2013
 

Áp dụng Shading

 
Bạn có thể thêm bóng vào các tế bào từ các tab Home »Font Group» Chọn màu .
 
Shades-trong-Excel-2007

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn